Plejehjemmet Klokkebjerg er et sted, hvor...

  • værdigrundlaget bliver taget alvorligt
  • alle beboere har et privatliv og et hverdagsliv

  • hver beboer har mulighed for et fællesskab

  • høj faglighed er grundlaget for den hjælp og omsorg, der gives til den enkelte beboer

  • pårørende er beboernes netværk og medarbejdernes samarbejdspartnere

  • medarbejderne trives og udvikler personlige og faglige kompetencer

Stor beslutning at flytte på plejehjem

Hvordan er det at bo på plejehjem? Kan jeg leve og gøre de ting, som jeg plejer? Skal jeg helt ændre mit liv? Hvad sker der på et plejehjem? Kan jeg selv vælge, hvilket plejehjem jeg ønsker at bo på?
Hvad med kontakten og samværet med familie og venner? Hvordan er maden?
Sådanne spørgsmål tror vi, mange stiller.

Klokkebjerg vil gerne forsøge, gennem informationen på hjemmesiden, at give svar på spørgsmålene og beskrive vores tilbud som plejehjem.

Klokkebjerg er en selvejende institution, den har status som friplejehjem og er stiftet af Luthersk Mission.

På Klokkebjerg er det vigtigt for os, at beboerne oplever en hjemlig atmosfære og at Klokkebjerg bliver deres nye hjem, hvor beboerne får en hverdag, som de selv har stor indflydelse på.
Vi ønsker, at beboerne får en tilværelse, som bygger på de værdier, vaner, aktiviteter og relationer til familie, venner og naboer, som beboerne havde inden indflytningen.

 

Privat plejehjem i Skjern

 

Klokkebjerg har det kristne livs- og menneskesyn som værdigrundlag.

Klokkebjerg ønsker at tilgodese alle menneskelivets behov, både fysisk, psykisk, social og åndeligt, så beboerne kan fastholde ansvaret, selvstændigheden og selvbestemmelsen i eget liv.

Nøgleord for arbejdet på Klokkebjerg er tryghed, nærvær, fællesskab og respekt for det enkelte menneske.

Klokkebjerg er beliggende i Skjern i en stor og dejlig have ned til Kirkeåen ca. 1 km fra bycentrum og en halv km fra kirken.
Klokkebjerg har 64 boliger, og nogle af boligerne har en størrelse, så der også kan bo ægtepar.

Klokkebjerg kan søges af beboere fra Ringkøbing-Skjern kommune og af borgere fra andre kommuner.
Plejehjemsbeboeren har i dag frit valg mht. at vælge, hvilket plejehjem man ønsker at bo på.