Kontaktperson

Til hver leve og bo-gruppe er der knyttet faste medarbejdere.

Alle beboere har en medarbejder som kontaktperson.

Kontaktpersonen aftaler et hjemmebesøg inden indflytningen, for at skabe den første kontakt til den kommende beboer og familien.

Kontaktpersonen har bl.a. følgende opgaver:

  • at støtte beboeren til at få et hverdagsliv
  • at støtte i etablering af relationer i leve- og bomiljøet og på Klokkebjerg
  • at støtte beboeren til at opretholde eksisterede sociale kontakter og omgangskreds
  • at have kontakt til og udvikle samarbejdet til pårørende

"Den, Guds klarsyn falder på, ser det store i det små"

Piet Hein