Klokkebjergs boliger

Klokkebjergs torumsboliger har et individuelt boligareal mellem 42 og 51 m2. Etrumsboligerne på den skærmede enhed har et boligareal på ca. 30 m2.
Se skitse af boligerne.

Til hver bolig hører der en el-seng, sengebord og gardinstænger. Gardiner og det øvrige indbo sørger beboeren selv for.

Der er et lille køkken med overskabe, vask og køleskab.

Boligerne på Klokkebjerg er underlagt de samme regler som almene plejeboliger. Der laves separat budget og regnskab. I forbindelse med generalforsamlingen i beboer- og pårørenderådet informeres om sidste års regnskab.

Der bliver oprettet lejekontrakt for hver bolig.

Beboerne betaler indskud, husleje og et a`contobeløb for vand og varme til Klokkebjerg. Afregning for el sker direkte til Elværket. Firmaet Brunata fra Esbjerg aflæser hvert år i januar forbruget af vand og varme og udarbejder årsopgørelse til hver beboer.

Beboerne kan søge om boligydelse hos kommunen.

Skitse over 2-rums bolig

Klik for stort billede