Mulighed for fællesskab

På Klokkebjerg ønsker vi at fællesskab skal være et reelt valg for beboerne. Et fællesskab som har sit udgangs punkt i leve- og bomiljøerne. Men der er også mulighed for et fællesskab med beboere fra andre leve- og bomiljøer.

Et fællesskab, der også afspejler, at livet både har hverdage og festdage.
I hverdagen giver Aktivitetsstuen beboerne flere muligheder for fællesskab og kreative sysler.

På Klokkebjerg vil vi gerne holde fest og være sammen. Derfor bruger vi de anledninger som årets gang giver til at holde fest – højtiderne, forårsfest, høstfest, Sct. Hans, Sommermøde mv.

Oasen - et fristed!

Beboerne på Klokkebjerg har i 2012 indsamlet penge til en havepavillon som har fået navnet Oasen. Beboerne ønsker med navnet at signalere at Oasen skal være et fristed og en mulighed for at komme ud og mærke solen og vinden. Et fristed også med god mulighed for samvær med familie og venner.