Aktivitetsstuen

Aktivitetsstuen på Klokkebjerg er for mange beboere et vigtigt sted. Her kan beboerne være kreative, blive mødt af nye udfordringer og indgå i et socialt fællesskab.

Aktivitetsstuen er også for mange beboere med til at give indhold og struktur i hverdagen. Den kan give kontinuitet og en fast rytme i hverdagen, som herved får indhold og mening. Der er noget at stå op til hver dag.

Aktivitetsstuen på Klokkebjerg er stedet, hvor beboerne fra alle leve- og bomiljøer mødes for at snakke og for at være med i et hyggeligt fællesskab.
Aktivitetsstuen har åbent alle hverdage fra kl. 9.00 til kl. 16.30.

Der er mulighed for at udfolde sig kreativt, arbejde med edb og internet, at snakke og have hyggeligt samvær. Desuden er der forskellige aktiviteter, som sang og musik, spil, foredrag, korbesøg osv.

I aktivitetsstuen er det et mindre bibliotek, som frit kan benyttes af beboerne.

Teamleder for aktivitetsstuen Ingrid Vestergaard