Ansøgning om bolig

Ønsker man at blive beboer på Klokkebjerg, skal man søge om godkendelse til en plejebolig i den kommune man bor i. Visitationen i kommunen, hvor man bor, afgør om man er berettiget til en plejebolig.

For borgere i Ringkøbing-Skjern kommune er det kommunen, der tildeler de ledige boliger til de godkendte borgere, der har ønsket Klokkebjerg.

Borgere fra andre kommuner skal selv rette henvendelse til Klokkebjerg efter en godkendelse og få egen kommune til at sende godkendelsen til Klokkebjerg.

Boligerne tildeles i den rækkefølge, vi modtager godkendelserne.
Kommunen, der har givet godkendelsen til en plejebolig, skal betale for den pleje og omsorg, der er behov for.

I forbindelse med godkendelsen til en plejebolig vil man blive visiteret til de ydelser, der er behov for efter servicelovens bestemmelser og kommunens kvalitetsstandard.

Der er fuld valgfrihed til at søge om optagelse på plejehjem i en anden kommune end den man bor i.

Skitse over 2-rums bolig

Klik for stort billede