Beboer- og pårørenderåd

Beboer- og pårørenderådet er sammensat af beboere, pårørende, en repræsentant fra kommunens Ældreråd, en medarbejderrepræsentant og plejehjemslederen.

Beboer- og pårørenderådets formål er:

  • at fremme dialogen mellem beboerne, pårørende og Klokkebjerg vedr. tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne
  • at inddrage rådet ved fastlæggelsen af retningslinjer for det daglige liv og for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter mv.
  • at medvirke til en positiv udvikling og et godt samarbejde på Klokkebjerg
  • at rådet gennemarbejder tilsynsrapporterne fra kommunen og embedslægen

Årsmøde og generalforsamling

Hvert år i februar/marts er der Årsmøde og generalforsamling for Beboer- og pårørenderådet. Vi vil gerne opfordre beboere og deres pårørende til at deltage i Årsmødet, da det er en god anledning til at få en drøftelse af og indgå i en dialog om dagligdagen på Klokkebjerg.

Vedtægter kan fås ved henvendelse på kontoret og ses her.