Plejehjemmet Klokkebjerg

                        Teamleder

 

Vi søger en ny teamleder fra d. 1. oktober 2018 eller efter aftale, da vor nuværende teamleder flytter fra vores område. En teamleder, der ser en udfordring i, og har visioner for at arbejde med ældre medborgere på et plejehjem.

 Klokkebjerg er delt i fem teams og arbejder efter principperne i leve- og bomiljø. Principper, hvor respekten for den enkelte beboer deres selvstændighed og selvbestemmelse er udgangspunktet.

 Vi søger en teamleder som daglig leder for afdeling 1, som består af to leve- og bomiljøer. Teamlederen indgår i lederteamet med plejehjemslederen, teamledere, køkkenleder og aktivitetsstueleder.

Lederteamet har som hovedopgave at fastholde værdigrundlaget, og er ansvarlig for at udvikle Klokkebjerg.

 Vi søger en teamleder, der er uddannet sygeplejerske, gerne med kendskab til og erfaring på ældreområdet.

 Vi søger en teamleder, der

 • kan inspirere og være sparringspartner for medarbejderne

 • kan befordre og fastholde et miljø og en kultur, hvor alle kan udfolde deres kvalifikationer – menneskelige såvel som faglige

 • har syn for, at beboerne har ret til selvbestemmelse og selvstændighed

 • er god til at samarbejde

 • kan opretholde og styrke et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

 • arbejder professionelt og fagligt med opgaverne

 Arbejdsopgaver

 • planlægge og have ansvaret for den sygefaglige indsats

 • ansvaret for dokumentation af plejen og omsorgen

 • undervise, vejlede og supervisere medarbejderne i sygeplejefaglige emner

 • ansvaret for kontakt til relevante samarbejdspartnere

 • leder for medarbejderne i de to leve- og bomiljøer og medarbejderne i nattevagt

 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

 Yderlige oplysninger gives gerne af Ove Nielsen eller Ingrid Pedersen på tlf. 9735 1688. Ansøgere er også meget velkomne til at aftale et besøg på Klokkebjerg.

 Ansøgning vedlagt anbefalinger skal sendes til Plejehjemmet Klokkebjerg, Klostervej 29, 6900 Skjern, senest d. 23. september 2018. Mailadresse: info@klokkebjerg.dk.

 Klokkebjerg er en selvejende institution og har status som friplejehjem.Klokkebjerg er oprettet og drives af Luthersk Mission.

På vores hjemmeside www.klokkebjerg.dk kan du læse mere om Klokkebjerg.

 

 

Bestyrelsen

Formand
Svend Engrob
Birkevænget 23
6920 Videbæk
Tlf: 53830107

Klaus Bredtoft, næstformand
Birgit Storbjerg
Karsen Amborsen
Torben Hvergel