Bussen

Klokkebjergs bus giver mulighed for at deltage i forskellige arrangementer uden for plejehjemmet, f.eks. møder og sammenkomster i sognekirke og missionshus.

Bussen bliver også brugt til udflugter, både i det lokale område og til længere ture.

Pårørende må gerne låne bussen i forbindelse med kørsel med beboere.

Klokkebjergs bus må fra den 1. oktober 2023 ikke længere køre i miljøzonen i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg, da den ikke har et partikelfilter.

Udlån af bussen koster følgende:

  • Pris pr. km.: 4 kr.

  • Mindstepris: 100 kr.

  • Beløbet indbetales på konto: 7780 1415579. Husk at notere navn og kørselsdato på indbetalingen.

Bussen er en 9 personers bus – inkl. chauffør – som man må køre med et almindeligt kørekort.

 

"At rejse er at leve"

H.C. Andersen