Tilkøbsydelser

Beboerens kommune har i forbindelse med godkendelsen til en plejebolig også visiteret beboeren til de ydelser beboeren har behov for og krav på i henhold til gældende lovgivning og de kvalitetsstandarder, der er gældende i kommunen.

Kommunerne betaler for de ydelser beboeren er visiteret til.
I loven om friplejehjem er der en mulighed for, at beboeren kan købe sig til flere ydelser end de ydelser kommunen har visiteret til – kaldet tilkøbsydelser.

Eksempler på tilkøbsydelser kan være ekstra rengøring, ledsagelse til besøg, tøj indkøb mv. Ønsker beboeren at benytte sig af muligheden for tilkøbsydelser, skal det aftales med plejehjemslederen.

"Lykke: at gøre det man vil og ville det, man gør"

Francoise Giroud