Beboermøder

Der er beboermøde hver måned, hvor beboerne og medarbejderne drøfter fællesanliggender omkring hverdagen.

Der laves aftaler for fælles arrangementer og andet, der vedrører hele leve- og bomiljøerne.

Beboermøderne er også stedet, hvor naboer mødes og har et fællesskab med hinanden.

Vi samles om fælles anliggender