Dagligdagen

Dagligdagen på Klokkebjerg bygger på tankerne i Leve- og bomiljøer, hvis formål er at give beboerne mulighed for at have et privatliv, et naboskab med øvrige beboere og for at indgå i et fællesskab med naboer og medarbejderne.

Leve- og bomiljøet skal være rammen, hvori beboerne og medarbejderne sammen skaber et hjem for beboerne på deres præmisser.
Klokkebjerg er opdelt i fem leve- og bomiljøer. Fire leve- og bomiljøer med 14 torumsboliger og ét miljø - en skærmet enhed for demente - med 7 etrumsboliger.

Leve og bomiljøerne har gode fællesfaciliteter herunder et stort køkken/alrum, som giver gode rammer for livet i hverdagen på Klokkebjerg.

I leve og bomiljøerne er der mulighed for at vælge fællesskab og samvær. Men også en mere privat tilværelse, hvis man ønsker det.
Livet i leve- og bomiljøerne skal afspejle den mangfoldighed, der er i et hjem. Et hjem, med besøg af familie og venner. Mulighed for at læse avis, se tv, lytte til musik og snakke om døgnets mange små og store begivenheder.

"Smilet er den korteste vej mellem to mennesker"

Victor Borge

Sundhedsuge