Hverdagslivet

Det gode liv forudsætter, at vi selv har ansvaret for vores liv. Ingen kan melde sig ud af eget liv. På et plejehjem skal mange beboere have støtte og hjælp til at fastholde ansvaret for eget liv. Det vores erfaring på Klokkebjerg, at det er vigtigt for beboerne, at de fastholder selvstændigheden og selvbestemmelsen i forhold til deres hverdag.

Derfor indgår beboerne og medarbejderne indbyrdes aftaler om, hvordan den personlige pleje skal tilrettelægges. Hvornår vil beboeren gerne op og i seng osv. Hvornår skal skabe og køleskab rengøres hos beboeren og hvordan andre praktiske gøremål klares.

På samme måde laves der aftaler, som involverer beboerne i leve- og bomiljøets mange praktiske gøremål, som at dække bord, lave mad, vaske op, bage, passe blomster, lægge tøj sammen, pynte op til højtider osv.

Indflydelse på hverdagen

Det er vores erfaring på Klokkebjerg, at det er vigtigt for beboerne selv at have indflydelse på deres hverdag.

Derfor indgår de og medarbejderne indbyrdes aftaler om den personlige pleje og de praktiske gøremål.

Det er vores overbevisning, at det gode liv ikke kan planlægges, besluttes, serveres eller skabes af andre. Det gode liv opstår, når mennesker indgår i et ligeværdigt samspil og fællesskab, og når alle bidrager med det, de kan, ud fra de ressourcer, den enkelte har.