Vi spiser sammen

Fællesskab omkring et veldækket bord forbinder de allerfleste danskere med noget godt og hyggeligt. Et måltid understreger og styrker fællesskab og samhørighed blandt deltagerne.

Et fællesskab og en samhørighed, som er med til at give et godt naboskab beboerne imellem og indhold i hverdagen.

Derfor lægger vi stor vægt på, at beboerne og medarbejderne spiser sammen i leve- og bomiljøerne.

Vi oplever, at mange beboere ønsker at være en del af fællesskabet omkring måltiderne, men også  at nogle beboere ønsker at spise i deres bolig.

Uden mad og drikke duer helten ikke!